วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

MINT Presentation 4Q12

MINT Presentation
คัดมาแบบย่อๆที่สำคัญนะครับ