วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

Forward P/E คร่าวๆของ CPALL 2556,2557

Forward P/E คร่าวๆของ CPALL 2556 , 2557

update  25/4/2013
ที่ update คิด 2556 กำไร makro จากการถือหุ้น 100% เหมือนกับเงินกู้ที่คำนวนที่ ถือหุ้น 100%
 และคิดรวมงบเฉพาะ 4Q56 ของแมคโคร 
ส่วน 2557 คิดกำไร makro รวมงบเต็มปี บนการถือหุ้น makro 100% เช่นเดียวกัน