วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

หาก cpall ซื้อ Makro จริง น่าจะต้องกู้เท่าไร และ เพิ่มทุนเท่าไรหาก cpall ซื้อ Makro จริง น่าจะต้องกู้เท่าไร และ เพิ่มทุนเท่าไร
ทั้งหมดเป็นแค่การประมาณการ ตัวเลขจริงอาจคลาดเคลื่อนได้จากหลายปัจจัยนะครับ
การคำนวนนี้ บนฐานที่ว่า การซื้อ makro ไม่กระทบกับเงินสดเดิมของ cpall

update

เนื่องจากพี่หมอ mprandy ทักว่าน่าจะทำหลายๆรูปแบบ
เลยทำหลากหลาย model ตามที่พี่หมอให้เงื่อนไขมา