วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลตอบแทนพันธบัตร

ผลตอบแทนพันธบัตร
update 5/5/2013กลุ่มประกันได้รับผลกระทบ เพราะทรัพย์สินลงทุนส่วนใหญ่ อยู่ในพันธบัตร