วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Beauty vs Kamart

เปรียบเทียบ " คร่าวๆ "      Beauty vs Kamart    ณ วันที่ 1/5/2013ตลาดเครื่องสำอางนำเข้าที่น่าจับตามองคือตลาดเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าไม่มากนัก หรือรวมกันประมาณร้อยละ 8 ของมูลค่าการนำเข้าโดยรวม แต่มีสัดส่วนการเติบโตโดยเฉลี่ยในปี 2553 – 2554 ค่อนข้างสูง หรือประมาณร้อยละ 36 และร้อยละ 32 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระแสนิยมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวในประเทศไทยเปิดรับสินค้าจากประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น


kamart
ปัจจุบันได้ขยายสาขา 80 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้วทั่วประเทศ ในปี 2555 และยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 10 แห่ง  นอกจากธุรกิจกลุ่มเครื่องสำอางแล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัดกลุ่มประเภทสินค้าในหมวดอุปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มช่องทางห้างท้องถิ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง และสินค้าในกลุ่มนี้สามารถสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ได้ระยะยาวอีกด้วย  ปัจจุบันบริษัทฯ นำเข้าแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 300 แบรนด์จากหลากหลายประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าในช่องทางร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 252 รายทั่วประเทศ และ ยังมีกลุ่มร้านค้ารายย่อยที่สั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทฯ อีกกว่า 500 รายทั่วประเทศ

KARMARTS Shop สาขา ณ สิ้นปี 2555 นั้นมีจำนวน 80 สาขา

ช่องทางโมเดิร์นเทรด ( Modern Trade ) Hypermarket,Supermarket,Minimart,Cosmetic Chain Store,Catalog,Online

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เริ่มมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ลาว, เขมร, พม่า, สิงคโปร์  นอกจากนี้ในประเทศพม่า และเขมรนั้นยังมีการเปิดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ KARMARTS SHOP

บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกหนี้โดยเฉลี่ย 48 วัน ขณะที่ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
โดยเฉลี่ย 135 วัน  ปี 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.27:1
ในปี 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 108 ล้านบาท
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 152 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.94beauty
บริษัทไม่มีนโยบายการผลิตสินค้าด้วยตนเอง แต่จะใช้วิธีการสั่งผลิตจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมสูตรการผลิตในรายละเอียด
 
    เดือนธันวาคม 2555
ร้าน บิวตี้ บุฟเฟต์ ขยายสาขาทั้งสิ้นเป็นจำนวน 142 สาขา และ ร้าน บิวตี้ คอทเทจ ขยายสาขาทั้งสิ้นเป็นจำนวน 31 สาขาและแฟรนไชส์ 6 สาขา สาขาต่างประเทศ 1 สาขา รวมทั้งสิ้น 180สาขา

ร้านค้าปลีกภายใต้แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต์และ บิวตี้ คอทเทจ ได้รับการเปิดสาขาตามศูนย์การค้าและย่านการค้าชั้นนำทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งได้เริ่มมีการขยายสาขา บิวตี้ บุฟเฟต์ สู่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เป็นต้น

ช่องทางการจัดจำหน่าย สาขาของบริษัท,โมเดิร์นเทรด (Modern Trade),ขายส่ง,ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ, แฟรนไชส์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาภายในประเทศด้วยตนเอง และขณะนี้ไม่มีนโยบายเปิดให้ แฟรนไชส์ในประเทศอีกต่อไป โดยมีแฟรนไชส์ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ทั้งหมดเป็นจำนวน 6 สาขาข้อสังเกต

  1. beauty มี roa สูงกว่า roe ซึ่งดูแปลกๆในงบมีรายการไหนผิดปกติไหมนะ  ปกติ กิจการที่มีหนี้บ้าง จะต้องมี roe สูงกว่า roa 
  2. ปี 2554 รายได้ beauty ราไยด้รวม 615.31M  kamart รายได้รวม 381.42M
  3. ปี 2555 รายได้ beauty ราไยด้รวม 777.65M  kamart รายได้รวม 709.05M