วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สูตรคำนวน ROA ROE PE ของตลาดหลักทรัพย์


สูตรคำนวน ROA ROE PE ของตลาดหลักทรัพย์


หลายคนคงเคยเจอปัญหาว่าทำไมคำนวนเอง กับที่แสดงอยู่ในเวบ SET.or.th ไม่เคยตรงกันเลย
เลยจัดสูตรคำนวนของ ตลท มาให้ดูกัน  (มันเป็นเรื่องความแตกต่างของสูตร)


สูตรที่ นลท ทั่วไปนิยมใช้จะเป็น Netprofit/Asset  หรือ EBIT/Asset  
แต่ ของ ตลท ใช้ EBIT/ AVG AssetROE สูตรทั่วไปที่ นลท นิยมใช้จะเป็น Net profit/Equity  
แต่ ตลท ใช้ EQUITY เฉพาะส่วนของ ผถญ และใช้แบบ AVG ด้วย