วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บทวิเคราะห์ M

ASP เป็นโบรคผู้จัดทำ IPO ดังนั้นการอ่านต้องระมัดระวัง  Conflict of interest
บทวิเคราะห์นี้ออก 8/7/2013 และเผยแพร่ใน settrade
แต่เมื่อ 17/7/2013 บทวิเคราะห์นี้ ผมหาใน settrade กลับหาไม่เจอแล้ว
เข้าใจว่าลบออกไปแล้ว  แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร