วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

SET index with Breakout & Stop loss

ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว เรื่อง
จะเห็นว่าจำนวนวันที่ดีที่สุดของบทความที่แล้วในการทดสอบ คือ 15 วัน
ดังนั้น จะเอาการ Breakout 15 วัน มาทำการทดสอบต่อ โดยมีการ ตั้งค่า Stop loss ใน % ที่แตกต่างกัน

การทดสอบนี้ เป็นการทดสอบ ดัชนี SET กับการเบรค Hi ,Low
โดยเงื่อนไขคือ
ซื้อเมื่อ SET > Hi ของช่วงเวลาที่ผ่านมา
ขายเมื่อ SET< Low ของช่วงเวลาที่ผ่านมา
ช่วงเวลาในการทดสอบคือ  1/1/1994 - 31/12/2014  ( 21 ปี)
อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต  

ซื้อ SET index เมื่อ  Break Hi  (Hi ในรอบ 15 วันย้อนหลัง)
     ขายเมื่อ Break Low (Low ในรอบ 15 วันย้อนหลัง)

1. ไม่มี Stop loss 
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 8.59 ล้านบาท

2. Stop loss  ที่  2%
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 10.318  ล้านบาท
2. Stop loss  ที่  4%
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 11.192  ล้านบาท
3. Stop loss  ที่  7%
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 9.749  ล้านบาท
4. Stop loss  ที่  10%
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 8.931  ล้านบาท