วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

SET index with Breakout

การทดสอบนี้ เป็นการทดสอบ ดัชนี SET กับการเบรค Hi ,Low
โดยเงื่อนไขคือ
ซื้อเมื่อ SET > Hi ของช่วงเวลาที่ผ่านมา
ขายเมื่อ SET< Low ของช่วงเวลาที่ผ่านมา
ช่วงเวลาในการทดสอบคือ  1/1/1994 - 31/12/2014  ( 21 ปี)
อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต


1.  ซื้อ SET index เมื่อ  Break Hi  (Hi ในรอบ 10 วันย้อนหลัง)
     ขายเมื่อ Break Low (Low ในรอบ 10 วันย้อนหลัง)
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 4.899 ล้านบาท

2.  ซื้อ SET index เมื่อ  Break Hi  (Hi ในรอบ 15 วันย้อนหลัง)
     ขายเมื่อ Break Low (Low ในรอบ 15 วันย้อนหลัง)
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 8.59 ล้านบาท

3.  ซื้อ SET index เมื่อ  Break Hi  (Hi ในรอบ 20 วันย้อนหลัง)
     ขายเมื่อ Break Low (Low ในรอบ 20 วันย้อนหลัง)
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น  7.17 ล้านบาท

4.  ซื้อ SET index เมื่อ  Break Hi  (Hi ในรอบ 25 วันย้อนหลัง)
     ขายเมื่อ Break Low (Low ในรอบ 25 วันย้อนหลัง)
เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ  1 ล้านบาท กลายเป็น 4.50  ล้านบาท