วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

SET index & RSI

บทความก่อนหน้าได้ทดสอบ SET index กับ EMA ไปแล้ว

ครั้งนี้จะทดสอบ การซื้อ SET index ด้วย RSI ดูบ้าง
จากคำพูดของการใช้เทคนิคเคิลในการซื้อขาย ของหลายแห่ง ว่า 
เมื่อใดก็ตามที่ RSI มากกว่า 70 คือการเข้าเขต Overbought 
และเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 คือเข้าเขต Oversold

ช่วงเวลาในการทดสอบ คือ  1/1/1994 - 31/12/2014 (21 ปี)
เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท

อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต

1.  Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day ต่ำกว่า 30
และ Sell เมื่อ RSI 14 Day มากกว่า  70

จากเงิน 1 ล้านบาท จะเหลือ 539,463  บาท ขาดทุนถึง 46.05%
2.Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day มากกว่าหรือเท่ากับ 50
และ Sell เมื่อ RSI 14 Day น้อยกว่า  50

จากเงิน 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 6.55 ล้านบาท


3.Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day มากกว่าหรือเท่ากับ 70


และ Sell เมื่อ RSI 14 Day น้อยกว่า  70


จากเงิน 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 1.609 ล้านบาท

4.Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day มากกว่าหรือเท่ากับ 70


และ Sell เมื่อ RSI 14 Day น้อยกว่า  50

จากเงิน 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 2.904 ล้านบาท