วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

SET index & Parabolic (SAR)

บทความก่อนหน้าได้ทดสอบ SET index กับ MACD ไปแล้ว


ครั้งนี้จะทดสอบ การซื้อ SET index ด้วย Parabolic (SAR)
ช่วงเวลาในการทดสอบ คือ  1/1/1994 - 31/12/2014 (21 ปี)
เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท
อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต

Buy เมื่อ Close > Parabolic 
Sell เมื่อ Close < Parabolic

เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 5.07  ล้านบาท