วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เรื่องชี้มูลความผิด 3G จะส่งผลกระทบต่อการประมูล 4G อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เรื่องชี้มูลความผิด 3G จะส่งผลกระทบต่อการประมูล 4G อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
น้าแอดลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และจากการไป AGM ที่ผ่านมา ผบห ได้บอกว่า แบนวินธ์ในเมืองบาง พท เริ่มแน่น เริ่มเต็มแล้ว (เฉพาะในเมือง และบาง พทเท่านั้น จึงต้องใช้วิธีเสริม Small site)
ส่วนตัวเข้าใจว่าหากได้ 4G มา จะช่วยแบ่งเบา 3G ได้ระดับนึง เนื่องจาก ลูกค้าเป้าหมายของ 4G คือลูกค้าในเมืองเป็นหลัก แต่หากการประมูลล่าช้าออกไป ย่อมส่งผลเสียต่อน้าแอดแน่นอน
เกรงว่าหากติดขัด จะทำให้น้าแอด "มีโอกาส" เข้าสู่สถานการณ์ที่เคยเป็นในช่วงปลายปี 55 ถึงกลางปี 56  คือแบนวิธไม่พอจนคุณภาพตก ลูกค้าย้ายค่าย
เป็นแค่มุมมองในด้านลบนะครับ
ทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นแบบที่ว่า ก็ได้ ที่มองไปคือมองถึงความเสี่ยงเท่านั้น
การประมูล 4G อาจยืดเยื้อกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นได้
Dtac true ไม่โดนกระทบมากในเรื่อง 4G หากการประมูลยืดออกไป เพราะแบนวิธ ยังเหลือ โดยเฉพาะดีแทค เหลือมากพอถึงขั้นคืนคลื่นให้ กสทช ไปประมูลใหม่
ไม่ได้เชียร์ให้ขายหุ้นนะครับ สำหรับคนที่มี เพียงแต่มาเล่าเหตุผลให้ฟัง ถึงจุดอ่อนของน้าแอดต่อเหตุการณ์ในช่วงนี้ ให้ฟังครับ
หุ้น big cap แบบน้าแอด ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถชี้นำราคาได้ นอกจากตัวธุรกิจเอง
ผมมองว่า ถ้าเป็นแบบนี้ ส่วนที่ผบหทำได้คือการลด SG&A โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการทำโปรโมชั่นต่างๆ ค่าใช้จ่ายการตลาด ในสองไตรมาสที่ผ่านมาของน้าแอดเพิ่มสูงมาก จนตัวเลขกำไรออกมาไม่สวย ที่ต้องลด SG&A เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ไม่สามารถรองรับลูกค้าเพิ่มได้มากๆ เนื่องจากข้อจำกัดด้านแบนวิธ และการลด คชจ จะทำให้ตัวเลขกำไรดีขึ้น แต่ปริมาณการเพิ่มขึ้นของลูกค้าจะเพิ่มช้าลง เพื่อให้แบนวิธที่มีอยู่พอให้บริการลูกค้าเก่า
ดังนั้นตัวเลขกำไร ไตรมาสสามเป็นต้นไปเชื่อว่าจะดูดีจากการลด คชจ (แต่ความเสี่ยงเรื่องคลื่นยังคงมีอยู่)
ความเสี่ยงทั้งหมดที่เล่านี้ ก่อนหน้านั้นไม่มีนะครับ