วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

World Market
Chart for Dow Jones Industrial Average Index (^DJI)   PSEI (PSEI.PS)
  [Most Recent Quotes from www.kitco.com]  Composite Index (^JKSE)


ARGENTINA
BRAZIL
CANADA TSE
CHILE
MEXICO
Canada TSX Venture
S&P US
US NASDAQ Comp
US NASDAQ Comp
China
HONG KONG
Japan
Singapore
Taiwan
South Korea
France
Germany
UK FTSE 100
Argentina BUSE
Spain
Australia


[Most Recent USD from www.kitco.com]


WTI Crude Oil
$96.26▲ 0.24%