วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มีข่าวลือเรื่อง ทรู

มีข่าวลือเรื่อง ทรู
6/6/2014

" True วันพรุ่งนี้ประชุมกรรมการ เพิ่มทุน 10:7 ราคา 7 บาท ถ้าขายไม่หมด มี cp และผิงอันรับหมด แล้ว ยก lot 15%. ให้ china mobile ที่ 7 บาท market cap true. 100,000. ล้าน ebida 15000. หมดหนี้. คาดหมายราคามี 8 บาทครับ ///ส่งต่อๆกันมาครับ "


ถ้าข่าวลือนี้จริง การเพิ่มทุน 10:7 หมายถึง "การไดลูท" ประมาณ 42% 

 ปี 2556 ebitda 24,400 (ebitda ของปี 2556 มีกำไรพิเศษรวมอยู่)

คำนวนกรณี "best case" 
ให้โกรทของ ebitda 35% จะได้ 2557 ebitda 33,000  
(อนึ่ง การให้โกรทของ Ebitda ที่ 35% ของธุรกิจปกตินั้น สูงมากนะครับ จริงๆแล้วอาจไม่ถึง)
ค่าเสื่อมให้เท่าของเดิม(ความจริงต้องมากขึ้นจากการขยายงาน) 6280×4= 25,000
EBT = 8000 และคิด TAX 20% 
จะได้ NP = 8000 × 0.8 = 6400

หลังเพิ่มทุน 10:7 จำนวนหุ้นเป็น 24,700ล้านหุ้น
คนที่ซื้อที่ราคาปิดเมื่อวาน (6/6/2014)   7.35 บ.
คิดเป็นซื้อที่พีอีเท่ากับ 28เท่า 
ที่คำนวนมาคือกรณี best case นะครับ 

หาก normal case ลองปรับให้ Ebitda โกรทสัก 25% 
จะได้  ebitda 2557 ที่ประมาณ 30,500 ลบ
หัก D&A  25,000 ลบ จะได้ EBT 5,500 ลบ
หลังเพิ่มทุน 10:7 จำนวนหุ้นเป็น 24,700ล้านหุ้น
คนที่ซื้อที่ราคาปิดเมื่อวาน 7.35 บ.
คิดเป็นซื้อที่พีอีเท่ากับ 33 เท่า 

 คำนวน พฐ ก็เรื่องนึง ราคาก็อีกเรื่องนะครับ แล้วแต่เจ้าจะลากไปเท่าไร เพราะหากจะเพิ่มทุนจริงคงต้องลากราคาเพื่อขายหุ้นเพิ่มทุน