วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เดางบ CPN 3Q57เดางบ CPN 3Q57 (ไม่รวมกำไรพิเศษ)

3Q57 ที่คาดไว้ ยังไม่รวมกำไรที่เกิดจากการขายสิทธิ เชียงใหม่แอร์พอร์ต เข้ากองทุน cpnrf  ที่จะบันทึกใน 3Q57 แต่ บ.ยังอยู่ระหว่างการหารือว่าจะบันทึกแบบไหน