วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

คำนวณดัชนี SET50 Index

รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 Index (เรียงตามลำดับอักษรของหมวดธุรกิจ)
สำหรับการคำนวณค่าดัชนีระหว่าง 1 ก.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556 Exclusion: ESSO, SPALI, TISCO
ลำดับ หมวดธุรกิจ ชื่อหลักทรัพย์ หมายเหตุ
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
1 อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  CPF   
2 อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  MINT   
3 อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  TUF   
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน  
4 ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  BAY   
5 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  BBL   
6 ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  KBANK   
7 ธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  KK   
8 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  KTB   
9 ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  SCB   
10 ธนาคาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  TCAP   
11 ธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  TMB   
12 ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  BLA   
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม  
13 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  IVL   
14 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  PTTGC   
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
15 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  CK*  New Entry
16 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  CPN   
17 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  LH   
18 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  PS   
19 วัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)  SCC   
20 วัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  SCCC   
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร  
21 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  BANPU   
22 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  BCP   
23 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  EGCO   
24 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)  GLOW   
25 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  IRPC   
26 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  PTT   
27 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  PTTEP   
28 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  RATCH   
29 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  TOP   
30 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)  TTW   
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
31 การแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)  BGH   
32 การแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)  BH   
33 การท่องเที่ยวและสันทนาการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  CENTEL*  New Entry
34 ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  AOT   
35 ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  BTS   
36 ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  THAI   
37 พาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  BIGC   
38 พาณิชย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  BJC   
39 พาณิชย์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  CPALL   
40 พาณิชย์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  GLOBAL*  New Entry
41 พาณิชย์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  HMPRO   
42 พาณิชย์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  MAKRO   
43 พาณิชย์ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  ROBINS   
44 สื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  BEC   
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
45 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  DELTA   
46 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ADVANC   
47 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  DTAC   
48 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  INTUCH   
49 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  JAS   
50 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  TRUE   
รายชื่อหลักทรัพย์สำรอง สำหรับ SET50 Index (เรียงตามลำดับอักษรของหมวดธุรกิจ)  
1 ธนาคาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TISCO  
2 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) HEMRAJ  
3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QH  
4 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SIRI  
5 สื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) VGI  
* หุ้นเข้าใหม่ในรอบนี้