วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

การดูหุ้น IPO เบื้องต้น

การดูหุ้น IPO เบื้องต้น

เนื่องด้วยผมสังเกตเห็นหุ้น IPO หลายตัว ทำราคาเสนอขายค่อนข้างแพง เลยคิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

การดูหุ้น IPO เบื้องต้นคร่าวๆว่าถูกแพงอย่างไร

1. ดู P/B เทียบกับหุ้นตัวที่ "น่าจะใกล้เคียง" ตัวที่ทำ IPO มากที่สุด

2. ดู P/E ของหุ้นที่ทำ IPO เทียบกับ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือหากมีตัวที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันให้เปรียบเทียบก็จะดี

3.หากเป็นหุ้นที่ธุรกิจแตกต่างไม่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในตลาดก่อนหน้าให้เปรียบเทียบ ให้ประเมินความเสี่ยง ว่าอยู่ในระดับใด เช่นการให้คะแนนคร่าวๆ 1-10 และประเมินอัตราการเติบโตในอนาคต แล้วจึงเปรียบเทียบกับหุ้นที่อยู่ในตลาด ว่า บ.ที่มีความเสี่ยงและอัตราเติบโตใกล้เคียงกันมี P/E, P/B เท่าใด
(แต่วิธีการแบบนี้จะเป็นเพียงการประเมินหยาบๆเท่านั้น)

โดยมากเรามักจะเจอหุ้นที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามแบบข้อ 2 มากที่สุด

ตัวอย่างเช่น

มีหุ้นที่จะ IPO เป็นธุรกิจผลิตน้ำตาล
มันจึงเป็นการง่ายที่เราจะหา P/E ของหุ้นในปีปัจจุบัน คือ ใช้ E ของปี2556 (และอาจมองเฉลี่ยย้อนหลังสักสอง หรือสามปี) ในการหา P/E ปัจจุบัน

แล้วนำไปเทียบกับหุ้นที่ทำธุรกิจลักษณะคล้ายๆกัน เช่น KBS หรือ KSL ก็พอจะเห็นภาพว่า ราคา IPO นั้นเหมาะสมหรือไม่

การเทียบกับตัวที่อยู่ในตลาดนั้น เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่า รารา IPO นั้นถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับตลาดขณะนั้น แต่มิได้เป็นการบอกว่าโดยตัวมันเองถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับมูลค่าของตัวมันเอง นั่นจึงเป็นที่มาของการดูหุ้น IPO เบื้องต้นเท่านั้น เพราะโดยมาก ผู้ที่ได้รับการถามว่าต้องการซื้อหุ้น IPO นั้น มักมีระยะเวลาในการตัดสินใจค่อนข้างน้อย เพราะโบรคต้องการคำตอบค่อนข้างเร็ว ดังนั้นการประเมินมูลค่าอย่างละเอียดด้วยวิธีอื่นๆ อาจทำได้ไม่ทันต่อการตัดสินใจ