วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คาดงบ น้าแอด 3Q56

คาดงบน้าแอด 3Q56งบออกแล้ว  ผิดคาด สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในคาดการณ์(นอกเหนือคาดการณ์)
 คือ ค่า IC ที่ลดลงจาก 1บ เหลือ 45สต ทำให้รายได้ลดลง
เป็นเหตุให้คาดการณ์คลาดเคลื่อนไปเยอะพอสมควร