วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การลากเส้น Trend line

แนวโน้มขาขึ้น
ลากเส้นตรงเส้นผ่านจุดต่ำสุด ของราคา อย่างน้อย2จุด  ถ้าเส้นที่ลากผ่านจุด 3 ขึ้นไป จะเป็นการยืนยันแนวโน้ม

ารหลุดเทรนด์ เช่นการหลุดแนวโน้มขาขึ้น ตามรูป

แนวโน้มขาลง  
ลากเส้นตรงเส้นผ่านจุดสูงสุด ของราคา อย่างน้อย2จุด  ถ้าเส้นที่ลากผ่านจุด 3 ขึ้นไป จะเป็นการยืนยันแนวโน้มการเปลี่ยนเทรนด์ออกจากแนวโน้มขาลง
การเล่นในกรอบ ไซด์เวย์ นับเป็นช่วงที่ไม่มีแนวโน้ม

ตัวอย่างการเปลี่ยนเทรนด์จาก sideway เข้าสู่ uptrend