วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กองทุนอสังหา Impact

Impact


กองทุนอสังหา มูลค่าการลงทุนที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ไม่เกิน 19,614.50 ลบ
โดยเป็นเงินจากการขายหน่วยลงทุน 15,714.50 ลบ  และกู้ธนาคาร 3,900 ลบ
(ดบ ปีที่ 1   MLR - 1.5 )


รอบ บช สิ้นสุด มีค 2557 กำไร 454.83 ลบ
รอบ บช สิ้นสุด มีค 2556 กำไร 542.36 ลบ

สมมติให้รอบ บช มีค 2558 กำไร (ก่อน ดบ เงินกู้ 3900 ลบ) ที่   600 ลบ (คาดว่าไม่น่าถึง)
ดบ จากเงินกู้ 3900 ลบ ประมาณ 200 ลบ (คิดที่ 5%)
กำไรสุทธิจะประมาณ  400 ลบ

เทียบกับเงินลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน 15,714.50 ลบ  (10.60 บ ต่อหน่วย) กำไร 400 ลบ
คิดเป็น    2.50%  ต่อปี