วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กอง TF4


Update 30/7/2014
กอง TF4 อายุ 31 วัน (ไม่รวมปันผล)  +4.31%    // SET 31 วัน  +1.91%


Update 23/7/2014 
กอง TF4 อายุ 24 วัน (ไม่รวมปันผล)  +6.12%    // SET 24 วัน  +3.43%

#SETindex closed @1541.56 +20.75
Update 22/7/2014 
กอง TF4 อายุ 23 วัน (ไม่รวมปันผล)  +4.17%  // SET 19 วัน  +2.04%

22/7/2014  SET closed at 1,520.81 -17.74 (-1.15%) Vol.68,572.72MB
Update 18/7/2014 

กอง TF4 อายุ 19 วัน (ไม่รวมปันผล)  +4.87%  // SET 19 วัน  +2.89%

กอง TF4 อายุ 16 วัน (ไม่รวมปันผล)  +4.34%  // SET 16 วัน  +2.29%

update  10/7/2014 กองTF4 อายุ 11วัน ไม่รวมปันผล +4.02% //  SET 11วัน +1.85%
ระยะการถือประมาณ 1ปี กองนี้ยังอีกยาวไกล เพราะนี่เพิ่งแค่ 11วันเท่านั้นเองupdate  7/7/2014  กอง TF4 อายุ 8วัน +2.5% // SET +0.86%
update 4/7/2014  วันนี้ครบ 5 วัน หลังจากนี้ อาจอัพเดทเมื่อครบ 50วัน เลยนะครับupdate 3/7/2014
update 2/7/2014

กอง TF4 อายุกอง 3วัน (นับรวมวันหยุด) set +0.10%  //กอง TF4 +0.44%

#30/6/2014
รายชื่อหุ้นที่ซื้อวันนี้ (กองที่เพิ่งตั้งใหม่)      SET close 1485.75
ช่วงนี้ Transformers4 กำลังดังพอดี ตั้งชื่อกองนี้ว่า กอง TF4 ละกัน 
กองนี้เป็นแบบซื้อหุ้นครั้งเดียว